Wedstrijden

EIGEN BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN
Leden die deelnemen aan rayon en regiowedstrijden dienen een eigen bijdrage te betalen voor de onkosten. Dit zijn de kosten van inschrijfgeld en reiskosten. De kosten van inschrijfgeld dienen door Prinses Margriet afgedragen te worden aan de bond. Prinses Margriet betaalt deze kosten niet omdat het een te groot beslag legt op de financiën van de vereniging. Zou de vereniging deze kosten wel betalen, dan zou dit flinke contributie voor alle leden tot gevolg hebben, dus ook voor de leden die niet deelnemen aan de wedstrijden. Het bestuur is van mening dat het eerlijker is om deze kosten uitsluitend voor rekening te laten komen voor leden die deelnemen aan wedstrijden.

Dat leden deze kosten zelf betalen is ook een gewoonte bij de gymnastiekverenigingen in de buurt. Wanneer een wedstrijd zich aandient, worden de deelnemers door de leiding geïnformeerd. De eigen bijdrage wordt via de toegezegde incasso in de week van de wedstrijd geïnd. Het bestuur hoopt op ieders begrip voor deze handelswijze.