Aan- en afmelden

AANMELDEN EN AFMELDEN
LEDENADMINISTRATIE

Namens het bestuur, de leiding en de leden van gymnastiekvereniging Prinses Margriet heten wij u van harte welkom bij onze vereniging. Hieronder volgt informatie over aan- en afmelden van leden en de betaling van de contributie. Als er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen. De adressen staan hieronder.

Aanmelden als lid

Een nieuw lid moet zich altijd schriftelijk opgeven. Het aanmeld/incassoformulier moet volledig ingevuld worden. Een formulier is verkrijgbaar bij de leiding (voor een download versie klik hier). Aanmeldformulieren kunt u in leveren bij ledenadministratie. De adressen vindt u hieronder. Wijzigingen van de lessen kunt u via de leiding doorgeven of schriftelijk aan de ledenadministratie.

Tevens kunt u dan meteen de verklaring voor de toestemming voor publicatie  invullen en inleveren. Deze kunt u hier vinden GV Prinses Margriet-toestemming publicatie

Contributie

De betaling van de contributie is maandelijks en is altijd via een automatische incasso. De contributie wordt altijd vooraf rond de 5e van de maand geïnd. Contributie verhogingen worden altijd besloten op algemene jaarvergadering. De jaarvergadering is voor alle leden toegankelijk. Als u kind lid is bent u als ouder/verzorger van harte welkom.

Afmelden als lid

Afmelden als lid moet altijd schriftelijk gebeuren. Afmeldingen die voor de 15e van de maand binnen zijn worden voor het begin van de volgende maand doorgevoerd. Afmeldingen die na de 15e zijn ontvangen worden een maand later verwerkt. Restitutie van lesgeld door te late afmelding is niet mogelijk.

Informatie

Gymnastiekvereniging Prinses Margriet is lid van de KNGU. De website van de KNGU is www.kngu.nl. Het IBAN bankrekeningnummer van de vereniging is NL 14 RABO 0310 5601 44.

Adressen

De aanmeldformulieren, wijziging in de gegevens kunt doorgeven aan:

Bianco Scholten, e mail wikkerink-scholten@hotmail.nl